Spelet Go är ett brädspel som spelas av två spelare. Kärt barn har många namn och på japanska kallas det för Igo, på kinesiska för Weiqi och koreanerna benämner det som Baduk. Det hävdas att detta spel uppfanns redan för 2 500 år sedan och att det faktiskt spelas precis som det gjorde då. Det var ett spel som de högre samhällsstånden spelade och räknades som ett måste att kunna. Detta är inte något slumpspel utan bygger helt på strategiska förflyttningar av pjäserna. Trots detta går det inte att säga att spelet är särskilt svårt, utan det klassas som ett av de enklare brädspelen.

Hur spelet går till

Som nämndes inledningsvis är det ett spel för två deltagare. Spelplanen är som många antika brädspel indelat i rutnät med 19 x 19 linjer. Precis som i schack är spelpjäserna svarta och vita. Från början var dessa gjorda i sten, men idag tillverkas de av plast eller glas. Dessa spelpjäser ska placeras på skärningspunkter mellan de olika linjerna, inte i rutorna. Det är även tillåtet att använda de yttre linjernas skärningspunkter för att lägga ut sina stenar. Stenarna som spelarna lagt flyttas inte när de väl är utlagda och det finns ett par begränsande regler för placeringar som vi nämner här nedan.

Hur man vinner

Det handlar om att samla så många poäng som möjligt och det gör spelaren genom att erövra så kallade territorium. Det görs genom att försöka ringa in så många skärningspunkter som möjligt, som är tomma, och på så sätt omringa motståndarstenarna. 1 poäng delas ut till varje taget territorium, samt för erövrade/fångade stenar från motståndaren. Det finns två regler som måste följas och det är att man med hjälp av en egen sten inte får ringa in sin grupp stenar. Det är heller inte tillåtet att kopiera ett drag sedan tidigare, vilket kallas ko. Den spelare som har högst poäng, och kontrollerar merparten av brädet, vinner.

You may also Like